Ryfab Förvaltning AB har köpt fastigheter

Ryfab Förvaltning AB har köpt fastigheterna 3:e Villagatan 17 o 19, Övre Kvarngatan 41 samt 7:e villagatan 19.