Projekt

Med lång erfarenhet av fastighetsutveckling arbetar vi idag med ett stor antal projekt med nyproduktion i egen regi och tillsammans med partners. Vi riktar främst in oss på utvecklingen av nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter och gärna i kombination för att kunna erbjuda ett varierat utbud av lägenheter för olika behov.