Case

På Stadsporten är vi gärna med som ett aktivt bollplank och utvecklar våra lokaler för att de ska passa våra hyresgäster till hundra procent. Här har vi samlat några goda exempel som visar hur vi jobbar och vad vi kan tillföra.