Sålda fastigheter

Nu är fastigheterna på Fristadsvägen 102-106 sålda. De nya ägarna tillträdde fastigheterna den sista oktober.