Utdragen bygglovsprocess kring Brf Ärlan

Vår satsning på att bygga bostadsrätter i Ulricehamn tillsammans med Järngrinden har tyvärr återigen stött på hinder i bygglovsprocessen. Det första bygglovet som gavs av Ulricehamns kommun överklagades och underkändes av länsstyrelsen i april med hänvisning till att källarplanet var att betrakta som en sluttningsvåning.

Övriga punkter som överklagats har lämnats utan erinran och utifrån beslutet har vi i dialog med kommunenens tjänstemän justerat bygget enligt de anmärkningar som gjorts och ansökt om ett nytt bygglov vilket godkändes av samverkansnämnden miljö och bygg i början på juni. Även detta bygglov har nu överklagats av grannar i en grannfastighet och länsstyrelsen har trots våra invändningar beslutat om inhibition, det vill säga tillfälligt byggstopp i väntan på beslut.

Såväl vi som tjänstemän och politiker i Ulricehamns kommun bedömer att våra planer följer såväl bygglagen som den aktuella detaljplanen och vi räknar med ett positivt besked när saken prövas. Vi är övertygade om att Brf Ärlan kommer bli ett fantastiskt hus och vi fortsätter att kämpa för att våra bostadsrättsköpare ska få flytta in i sina nya lägenheter så snabbt som möjligt. Vi hoppas ett positivt besked till slut!